Szolgáltatások

Az ingatlanokkal kapcsolatos földmérési tevékenységek:

Változási vázrajz készítése az alábbi földmérési munkákhoz:

 • KITŰZÉS: Földrészlet telekhatár pontjainak kitűzése.
 • MEGOSZTÁS: Földrészlet több részre történő felosztása.
 • TELEKEGYESÍTÉS: Az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké történő összevonása.
 • TELEKHATÁR RENDEZÉS: Az egymással közvetlenül szomszédos telkek közti határvonal módosítása.
 • KISAJÁTÍTÁS
 • ÉPÜLETFELTÜNTETÉS: A megvalósult építmény (lakóház, gazdasági épület stb.) ingatlan-nyilvántartási térképre és tulajdoni lapra történő bejegyzése.
 • ÉPÜLETTÖRLÉS: Elbontott épületek ingatlan-nyilvántartási térképről és tulajdoni lapról való törlése.
 • TELKEKKEL KAPCSOLATOS KÜLÖNBÖZŐ JOGOK BEJEGYZÉSI MUNKÁI: Szorgalmi jogok, stb.

Építőipari geodéziai tevékenységek:

 • ÉPÜLETEK, UTAK, MŰTÁRGYAK KITŰZÉSE
 • FELMÉRÉSI ALAPTÉRKÉP KÉSZÍTÉSE
 • MEGVALÓSULÁSI TÉRKÉPEK, HELYSZÍNRAJZOK KÉSZÍTÉSE
 • SZINTVONALAS TEREPMODELL KÉSZÍTÉS

Tanácsadás:

 • BÁRMILYEN FÖLDMÉRÉSI ÉS FÖLDÜGYI TERÜLETEN FELMERÜLŐ PROBLÉMA LEHETSÉGES MEGOLDÁSÁBAN